HALKO ja HUUKO

Halko-ryhmän tehtävänä on omalta osaltaan suunnitella ja toteuttaa "Varsinais-Suomen" alueella tarvittavaa päihdetyön koulutusta.
 
Halko on yksi alunalkaen kahdestakymmenestä Huuko-projektiin (Huumeriippuvuuden hoidon täydennyskoulutus hanke) kuuluneista alueellisesta työryhmistä. Huukon keskeisenä ajatuksena oli koulutuksen järjestämien alueellisten tarpeiden mukaisesti.
Huuko-projekti alkoi vuonna 2000 ja se on, sisällöltään vaihdellen, saanut useamman jatkorahoituksen jatkuen edelleen. Huuko-projektiin voit tutustua sen kotisivuilla.

Jo aloittaessaan Halko-ryhmässä päädyttiin, alunperäistä projektia laajemmin, keskittymään ylipäätään päihdetyön ja päihdehoitotyön koulutusasioihin. Niinikään tehtäväksi nähtiin koulutusten järjestämisen ja koulutustarpeiden kartoittamisen ohella alueellisista päihdekoulutuksista tiedottaminen. Keskeisenä välineinä tässä ovat olleet Halkosivusto, laajalle ulottuva sähköpostilista sekä halkoryhmän jäsenten moninaiset kontaktit päihdetyötä toteuttaviin ihmisiin.

HALKORYHMÄ on määritellyt tehtävikseen päihdetyön osalta:
1. ammatillisten koulutustarpeitten kartoittaminen
2. koulutustilaisuuksien järjestäminen
3. erilaisista päihdekoulutuksista tiedottaminen
4. materiaalipankin kerääminen
5. kouluttaja-verkoston luominen

Halkoryhmän jäsenet
ovat päihdealan ammattilaisia. Koulutuksen suunnittelun ja järjestämisen lisäksi he pystyvät toimimaan kouluttajina päihdetyön alueella.