HALKO ja HUUKO

Halko-ryhmän tehtävänä on omalta osaltaan suunnitella ja toteuttaa "Varsinais-Suomen" alueella tarvittavaa päihde- ja mielenterveystyön koulutusta. Halkoryhmä on perustettu vuonna 2001.
 
Halko on ollut alunalkaen yksi 13:sta Huuko-projektiin (Huumeriippuvuuden hoidon täydennyskoulutus hanke) kuuluneista alueellisesta työryhmistä. Sittemmin Halko on toiminut itsenäisenä yhteistyöryhmänä.

Huukon keskeisenä ajatuksena oli koulutuksen järjestämien alueellisten tarpeiden mukaisesti. Huuko-projekti alkoi vuonna 2001 ja se on, sisällöltään vaihdellen, saanut useamman jatkorahoituksen.  Huukoprojektin loputtua on sen perinteitä jatkanut Verkottaja 2013-2016 -hanke.  Huukoon ja Verkottajaan voit tutustua täällä.

Jo alkuvaiheessa Halko-ryhmässä päädyttiin keskittymään alkuperäistä projektia laajemmin ylipäätään päihdetyön ja päihdehoitotyön koulutusasioihin, siis laajemmin kuin vain huumehoitotyöhön keskittyen. Niinikään tehtäväksi nähtiin koulutusten järjestämisen ja koulutustarpeiden kartoittamisen ohella alueellisista päihdekoulutuksista tiedottaminen. Keskeisenä välineinä tässä ovat olleet Halkosivusto, laajalle ulottuva sähköpostilista sekä halkoryhmän jäsenten moninaiset kontaktit päihdetyötä toteuttaviin ihmisiin.

HALKORYHMÄ on määritellyt tehtävikseen päihdetyön osalta:
1. ammatillisten koulutustarpeitten kartoittaminen
2. koulutustilaisuuksien järjestäminen
3. erilaisista päihde- ja mielenterveystyön koulutuksista tiedottaminen
4. materiaalipankin kerääminen

Halkoryhmän jäsenet
ovat päihdealan ammattilaisia. Koulutuksen suunnittelun ja järjestämisen lisäksi he pystyvät toimimaan kouluttajina.