OPIOIDILÄÄKEHOIDON PERUSKOULUTUS JA TYÖKOKOUS

 

Tiistaina 21.5.2002 Klo 13-16

Kaarinan-Piikkiön terveyskeskuksen Neuvotteluhuone

 

 

Huumeiden käyttö on laajentunut viimeisten vuosien aikana voimakkaasti ja jokaisessa kunnassa on opiaattien käyttäjiä. Osa heistä on hoidon piirissä jo nyt, mutta jos ei, niin aivan varmasti lähitulevaisuudessa näin tulee tapahtumaan. Yksi osa huumeidenkäyttäjien hoitomuotoja onkin opiaattien käyttäjien vieroitus/korvaus/ylläpitohoito metadonilla ja buprenorfiinilla. Näiden hoitomuotojen käyttö on säädelty asetuksella. Asetuksen mukaan hoito tulee toteuttaa/mahdollisimman lähellä asuinpaikkaa.

 

Osissa kuntia hoitoa jo on, osassa on valittu vastaavia työntekijöitä mutta hoitoja ei vielä ole, osassa asia on mietintäasteella, osassa ei ole reagoitu vielä millään tavalla.

 

Tämä opioidihoitoja käsittelevä peruskoulutus on suunnattu erityisesti opioidihoitoja nyt tai tulevaisuudessa toteuttaville terveydenhuollon henkilöille tai muutoin opioidihoitojen kanssa läheisesti tekemisissä oleville työntekijöille. Tarkoitus on antaa kuva siitä miten hoito käytännössä toteutetaan. Samalla voidaan vaihtaa kokemuksia tähänastisista hoitokäytännöistä ja niiden toimivuudesta. Tarkoitus on myös selvittää jatkossa tarvetta alueelliseen yhteistyöhön esimerkiksi opioidihoitoja toteuttavien henkilöiden jonkintyyppisen verkoston muodossa (kokemusten vaihto, työnohjaus, täydennyskoulutus tms.).

 

 

KOULUTUKSEN OHJELMA:

- opioidihoidon lähtökohdat ja puitteet

- lääkkeellisen puolen toteuttaminen metadonilla ja buprenorfiinilla (Subutex)

- muu hoito ja tuki (psykososiaalinen tuki)

- käytännön kokemusten vaihto

- alueellisen yhteistyön tarve ja mahdollisen verkoston luominen (työkokoukset)

 

 

Tilaisuuden kouluttajina toimivat

 

Elvi Jalava, esh,  TYKSin huumehoitoyksikkö

Eeva-Kaisa Rautiainen, esh, huumetyöntekijä, Salon terveyskeskuksen päihdeyksikkö

 

Lisätietoja koulutuksesta ja ilmoittautuminen (jonka toivotaan tapatuvan 13.5. mennessä) sähköpostitse tai puhelimitse:

Eeva-Kaisa Rautiainen:  eeva-kaisa.rautiainen@tk.salonseutu.fi, puh. 02- 772 3555 

Elvi Jalava:  elvi.jalava@tyks.fi,  puh. 02- 313 2728 tai 02- 313 1721

Markku Saarinen: markku.saarinen@kaapiitk.fi,  puh. 02- 2712111.

 

Koulutuksen rahoittaa Huuko-projekti ja se on osallistujille ilmainen.

Koulutuksen järjestävä Halkoryhmä on Huukoprojektin TYKSin alueen paikallinen työryhmä. Voit tutustua Halkoon ja Huukoon Internetissä Halkon kotisivuilla ja Huukon kotisivuilla.

 

Aiheeseen liittyviä sivuja interrnetissä:

www.a-klinikka.fi/ajankohtaista/bupre.html

www.vn.fi/stm/suomi/tiedote/tied01/haotiedote1516.htm

www.vn.fi/stm/suomi/pao/julkaisut/opioidi_trm/tiivistelma.htm  

www.vn.fi/stm/suomi/pao/julkaisut/opioidi_trm/muistio1.htm

www.vn.fi/stm/suomi/pao/julkaisut/opioidi_trm/muistio2.htm