HANKALAT JA VAARALLISET TILANTEET 2 – koulutus

Väkivallan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalan työssä

 

Sama koulutus järjestetään kahtena peräkkäisenä päivänä ja molempiin koulutuksiin otetaan käytännön pienryhmätyöskentelystä johtuen enintään 35 henkilöä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja samasta tahosta tulevien määrä on rajoitettu.

 

Aika ja paikka       Tiistai 18.5.2004 klo 9.00 – 16.00 / Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän juhlasali, Eerikinkatu 3A, 20100 Turku

 

Keskiviikko 19.5.2004 klo 9.00 – 16.00 / Varissuon kirkko; Kousankatu 6; 20 610 Turku HUOM Paikka!!

 

Tavoite                 Syventää HAVATI I koulutuksessa vuonna 2003 käsiteltyjä asioita. II osan koulutus on pienryhmäkoulutusta ja sisältää käytännön harjoituksia.

 

Kohderyhmä         Päihdeongelmaisia työssään kohtaaville sosiaali-, terveys-, koulu- ja nuorisoalan ammattilaisille sekä vapaaehtoistyössä toimiville.

 

Ilmoittautumiset    Sitovat ilmoittautumiset 15.4.2004 mennessä mieluiten sähköpostitse osoitteeseen: jari.pakkila@turku.fi. Lisätiedot: suunnittelija Jari Päkkilä; Turun kaupunki; p. 2690 944.

 

Hinta                    50 €, sisältäen kahvin. Ilmoittautuneille lähetetään lasku sähköpostitse.

 


 

KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA:

klo 9.00 – 12.00

 

ü      Erilaiset vaaratilanteet

-   kuinka valmis(tautunut) olen kohtamaan väkivaltaa

-   onko väkivaltakokemuksista hyötyä vai haitta

-   työntekijän ”harmaat alueet” ja ”mustat aukot”

-  samanlaiset ja erilaiset selviytymistavat

 

ü      Vaaran tunne ja tunnelma työpaikalla

-   suunnittelun ja harjoittelun merkitys

-   työntekijän ja työryhmän dynamiikka

-   onko oikeita tai vääriä toimintamalleja

 

ü      Workshop-työskentely ryhmissä

-   ohjattua työskentelyä ryhmissä ja ryhmätöiden purku

 

klo 13.00 – 16.00

 

ü      Workshop-työskentely ryhmissä jatkuu

-   ohjattua työskentelyä ryhmissä ja ryhmätöiden purku

-         orientaatio harjoituksiin

 

ü      Harjoituksia erilaisista uhka- ja vaaratilanteista

-   ohjattuja harjoituksia koetuista tai mahdollisista uhka- ja vaaratilanteist

-   sosiaali- ja terveysalan riskitekijät työntekijän haasteena

 

ü      Harjoitusten purku, koulutuspäivän yhteenveto ja arviointi

 

Kouluttajat: Lasse Nurmi, yliopettaja, psykologi, Poliisiammattikorkeakoulu

Jouni Susi, päihdetyön suunnittelija, psykiatrinen sairaanhoitaja, työnohjaaja, Lasten sijaishuoltotoimisto, Helsingin kaupungin sosiaalivirasto