Elämyksiä vai elämyksiä?
Nuorisokulttuuri ja huumeiden viihdekäyttö.

21.4.2004 Turku

Koulutuksen ohjelma

Nuorisokulttuuri elämysyhteiskunnassa
Tutkija Jaana Lähteenmaa, Stakes

Nuoret ja huumeiden viihdekäyttö
Erikoistutkija Kati Rantala, Poliisiammattikorkeakoulu