TERVEYSTOIMI                                        10.02.2004

Ehkäisevän päihdetyön kehittämishanke

 

KUTSU YHTEISTYÖSEMINAARIIN

 

Aika                                    Perjantai 2.4.2004; klo 09.00-16.00

Paikka                                 Hotelli Tammivalkama, Kakskerrantie 618; 20960 Turku

Ilmoittautumiset                    22.3.2004 mennessä sähköpostilla: jari.pakkila@turku.fi / puh. 26 90944

 

Yhteistyö – päihdeongelmaisen riemu vai riesa?

 

Vuoden 2002 syksyllä järjestettiin Rymättylässä ensimmäinen yhteistyöseminaari päihdetyötä tekeville järjestöille ja viranomaisille. Seminaarin tavoitteena oli tutustua päihdetyötä tekeviin tahoihin sekä niissä toimiviin ihmisiin, löytää yhteistyön tekemisen mahdollisuudet, löytää mahdolliset yhteistyön esteet ja epäkohdat, kartoittaa päihdekoulutuksen tarpeet eri toimijoiden näkökulmista.

 

Edellisen seminaarin palautteessa yhteistyöseminaarille toivottiin säännöllistä jatkoa vuosittain ja nyt seminaaritilaisuudet jatkuvat. Mahdollisimman toimivan yhteistyön ja yhteisen työnäyn saavuttamiseksi on tämän seminaarin aiheeksi valittu juuri yhteistyö ja miten siinä onnistutaan. Ohjelmassa case –tapaus Tampereelta sekä työskentelyä paikallisen mallin kehittelemiseksi.

 

 

Tervetuloa mukaan kehittämään yhteistyötä ja verkostoitumaan eri toimijoihin!

Mikäli et itse pääse paikalle toivomme, että löytäisit sopivaksi katsomasi henkilön edustamaan itseäsi.

 

Tekstikehys:

 

OHJELMA

 

 

Perjantai 2.4.2004

 

Seminaarin puheenjohtaja: suunnittelija Jari Päkkilä; Turun terveystoimi

 

09.00            Saapuminen ja aamukahvi

 

09.30             Edellisen seminaarin palaute ja päivän työjärjestys

 

09.45             Tamperelainen huumetyön verkosto; Toimistoesimies Kirsti Kylliö; Tampereen Ehkäisevän päihdetyön toimisto

 

11.00             Huumetyön verkoston toiminta järjestön näkökulmasta; Aluevastaava Matti Lassinaro; Irti Huumeista / Tampere

 

12.00             Lounas

 

13.00             Johdettua pohdintaa paikallisen yhteistyön kehittämiseksi. Miten yhteistyö toimii oman työn ja asiakkaan näkökulmasta?

Verkostoitumalla voidaan tarkastella päihdetyön kokonaisuutta: missä työtä tehdään, miten sitä tehdään ja mitkä ovat tulevaisuuden tarpeet, koulutus- ja yhteistyömahdollisuudet.

 

16.00             Yhteenveto ja keskustelua