Psyykkinen häiriö ja päihdeongelma:
kaksoisdiagnoosi-hoidon haasteet 27.4.2005

Turun ammattikorkeakoulu: Lemminkäisenkadun toimipisteen auditorio
ks. Koulutuksen ohjelma


Markku Saarinen, päihdeterapeutti
Avauspuheenvuoro

Tiina Sutinen, THM, Lehtori
Kaksoisdiagnoosi - Haasteet silloin kun asiakkaana on psykiatrisesta häiriöstä kärsivä päihdeongelmainen - mitä hoidolta vaaditaan tavallista enemmän.
Luentomateriaali - PowerPoint-esitys (63 kt)
Oheismateriaali: psykoosista ja persoonallisuushäiriöistä ja niiden hoidosta (rft-tiedosto, 31 kt)

Antti Mikkonen, AYL, TYKS
Huumeriippuvaisten kaksoisdiagnosointi ja hoidon järjestäminen. Näkökulmana Turun seudun tilanne ja korvaushoitopotilaisiin suuntautunut tutkimus.
Luentomateriaali - PowerPoint-esitys  (486 kt)

Juha Kemppinen, päihdepsykiatri, LL, YTM
Alkoholia tai huumeita käyttävät kaksoisdiagnoosipotilaat ja heidän hoitonsa. Esimerkkitapauksena Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin kaksoisdiagnostiikkapotilaiden lääkkeettömän hoidon projekti.
Luentomateriaali - PowerPoint-esitys  (5 585 kt, huomaa iso tiedosto!)