Halkon järjestämiä koulutuksia ja niihin liittyviä materiaaleja

Seuraavassa luettelossa on Halkon järjestämiä koulutuksia ja osassa koulutuksia niihin liittyvää materiaalia kuten luentotiivistelmiä ja luentokalvoja. Koulutusohjelmat ovat esillä yksinä vinkkeinä koulutuksia järjestäville tahoille. 

Lisäksi lisäämme tähän kohtaan muita lähelle liippaavia koulutuksia ja tilaisuuksia, erityisesti jos niistä on kertynyt hyödyllistä materiaalia.

KOULUTUSTILAISUUKSIA

Koulutus Ajankohta Materiaalia
Huumekuolemia voidaan estää 4.5.2001 Ohjelma   
Iltapäiväseminaarit v. 2001  
Huumeiden käyttäjien kokonaisvaltainen hoito avohoidossa 22.3.2002 Ohjelma
Osaamista ja jaksamista huumeidenkäyttäjiä työssään kohtaaville 14.5.2002 Ohjelma
Opioidilääkehoidon alueellinen koulutus ja  työkokous 21.5.2002 Ohjelma
Matalan kynnyksen hoito 14.11.2002 Ohjelma   
Amfetamiinin ja muiden stimulanttien käyttäjien hoito 13.2.2003 Ohjelma   Luentomateriaaleja
Kannabisseminaari 10.6.2003 Ohjelma   Luentomateriaaleja
ELÄMYKSIÄ VAI ELÄMYKSIÄ? Nuorisokulttuuri ja huumeiden viihdekäyttö. 21.4.2004 Ohjelma   Luentomateriaaleja
Hankalat ja vaaralliset tilanteet II 18.5.2004 ja 19.5.2004 Ohjelma
Päivän päihdetilanne 22.10.2004 Ohjelma    Luentomateriaaleja
Legaaliseminaari 18.11.2004 Ohjelma    Luentomateriaaleja
Psyykkinen häiriö x päihdeongelma: kaksoisdiagnoosi-hoidon haasteet 27.4.2005 Ohjelma
Luentomateriaali
Ehkäisevän päihdetyön kiemurat ja kiehkurat 9.6.2005 Ohjelma
Luentomateriaaleja
Turmiolan Tiinat ja Toinit - Naiset ja päihteet seminaari 9.12.2005 Ohjelma
"Piri, pullo ja pillerit - Koni, Kukka ja Xone?" - Päivän päihdetilanne 27.4.2006 Ohjelma
Luentomateriaaleja
"Vaarit vauhdissa, mummot muusissa" - Ikääntyneet ja päihteet-seminaari 18.1.2007 Ohjelma
Luentomateriaaleja
Päivän päihdetilanne 2007 10.5.2007 Ohjelma
Luentomateriaaleja
Muuttuko ihminen - ja mihin suuntaan 27.2.2008 Ohjelma
Luentomateriaali
Päivän päihdetilanne 2008:
Päihdehoitopolun monet mutkat
17.4.2008 Ohjelma
Luentomateriaalit
Päihdetyön erityishaasteet 3.12.2008 Ohjelma
Luentomateriaalit
Yhteistyöseminaari 2009 21.4.2009 Materiaalit
Craft-ohjelma 18.2.2010 Ohjelma Materiaali
Päivän päihdetilanne 2010: 
Onko huoli? Nuori ja päihteet.
22.4.2010 Ohjelma Materiaali
Mielenterveys- ja päihdesuunnitelmat Varsinais-Suomessa  7.4.2011 Ohjelma  Materiaali
Päihde ja mieli 1 17.10.2011 Ohjelma  Materiaali
Päivän päihdetilanne 2012 17.4.2012 Ohjelma  Materiaali
Verkostotyön tarve ja taito - Dialoginen verkostotyö 1.11.2012 Ohjelma  Materiaali
Vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus - päihde- ja mielenterveystyön ajankohtaisseminaari 10.4.2013 Ohjelma  Materiaali
Kannabis ja nuoret 12.11.2013 Ohjelma  Materiaali
Päivän päihdetilanne - Muuntohuumeet 8.5.2014 Ohjelma  Materiaali
Päivän toimijat 2015 osa 1: Uusia toimintamalleja nuorten ja nuorten aikuisten kanssa tehtävään työhön 5.4.2015 Ohjelma  Materiaali
Päivän toimijat 2015 osa 2: Uudet toimintamallit aikuisten ja ikääntyneiden kanssa tehtävään työhön 12.11.2015 Ohjelma  Materiaali
Pelaaminen, viihdettä vai haittoja?
Aikuisten ja lasten haitallisen pelaamisen tunnistamisesta, varhaisesta tuesta ja ehkäisystä.
2.2.2016 Ohjelma  Materiaali
Päivän päihdetilanne 2016 25.4.2016 Ohjelma  Materiaali
Pelaaminen, viihdettä vai haittoja?
Aikuisten ja lasten haitallisen pelaamisen tunnistamisesta, varhaisesta tuesta ja ehkäisystä.
6.10.2016 Ohjelma  Materiaalit
Päihdeasiakkaan kohtaaminen 6.4.2017 Ohjelma  Materiaali
Kokemusasiantuntijuus ja vertaistuki päihde- ja mielenterveystyössä 1.3.2018 Ohjelma  Materiaali
Päivän päihdetilanne 2018 23.4.2018 Ohjelma  Materiaali
Muita sivuavia koulutustapahtumia Ajankohta Koulutusmateriaalia
Yhteistyöseminaari:
Rymättylä-Kunstenniemi
4.-5.10.2002 Ohjelma    Luentomateriaaleja
Huumeiden käyttäjien tukihenkilökoulutus I 11.-12.10.2003 Ohjelma
Huumeiden käyttäjien tukihenkilökoulutus II 13.3.2004 Ohjelma
Yhteistyöseminaari II 2.4.2004 Ohjelma
Ehkäisevän päihdetyön kehittämishankkeen loppuseminaari 9.12.2004 Kutsu/Ohjelma
Luentomateriaaleja
Korvaus ja ylläpitohoito perusterveydenhuollossa - Naps loppuseminaari 26.10.2007 Kutsu/Ohjelma
Luentomateriaaleja