OHJEITA KOULUTUSILMOITUKSEN TEKEMISEEN

Voit ilmoittaa päihdekoulutuksen Halkosivujen koulutuskalenteriin täyttämällä koulutusilmoituslomakkeen. Ilmoituksesi ei automatisoidusti siirry Halkosivuille vaan sivuston ylläpitäjä laatii ilmoituksen antamiesi tietojen pohjalta.

Varsinais-Suomessa tapahtuva koulutus sijoitetaan varsinaiseen koulutuskalenteriin ja muualla tapahtuva koulutus valtakunnallisten koulutusten osuuteen.

Koulutusilmoitusta tehdessä on olennaista antaa perustiedot koulutuksesta (koulutuksen nimi, paikka, kustannukset, järjestäjä, lisätietojen antaja) sekä kuvata koulutuksen sisältöä (aiheet ja kouluttajat, mielellään myös kohdeyleisö). Mitä informatiivisempia antamasi tiedot ovat, sen selkeämmän kuvan koulutuksiin tutustuja niistä saa.

Perusperiaatteena Halkosivujen koulutuskalenterissa on seuraava kaksijako:
- koulutuskalenteriosassa annetaan koulutuksen nimi ja ajankohta
- kalenterista on linkki koulutusta enemmän kuvaaviin tietoihin. Tämä voi olla lyhyt kuvaus  tai/ja koulutuksen ohjelma tai mainos. Mikäli internetissä jo on materiaalia koulutuksesta tehdään linkki siihen.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA OHJELMA

Koulutuksiin tutustuja haluaa ymmärrettävästi tietää mitä koulutus tarkemmin pitää sisällään. Mikäli koulutuksesta on olemassa ohjelma/mainos sähköisessä muodossa voidaan se suoraan lisätä Halkosivuille ja linkittää koulutuskalenteriin. Lähetä ohjelma/mainos sähköpostin liitteenä Halko postilaatikkoon. Samaten jos ohjelma tai ilmoitus ovat jo netissä niin linkki siihen on helppo tehdä.  Ilmoituksen tästä voi tehdä lomakkeen "Koulutuksen ohjelma" -kohtaan.

LISÄOHJEITA

Mikäli ohjelmaa ei ole julkaisumuodossa olemassa niin laadi lyhyt kuvaus koulutuksesta. Joissakin koulutuksissa on tarkka ohjelma, joissakin ohjelma on taas väljempi.

Päivämäärä, paikka ja kellonajat ovat tietysti itsestään selvyyksiä, jos ne ovat tiedossa. Muussa tapauksessa viitataan jatkossa tuleviin tarkennuksiin. Itse koulutuskalenteriin ei tietenkään tietoa ilman ajankohtaa voi pistää, mutta koulutuksia ilman tarkempia aika- ja paikkatietoja voidaan sijoittaa "Odotettavissa olevien koulutusten" kohtaan ennen varsinaista kalenteria. Tällöin ideana on tiedottaa, että koulutus tällaisesta aiheesta on tulossa.

*****

Kysy lisätietoja ja tarkennuksia koulutusilmoituksista sähköpostitse